Metody pracy terapeutycznej

 • terapia mowy z wykorzystaniem gestów artykulacyjnych (GA)
 • nauka czytania metodą sylabową (symultaniczno-sekwencyjną)
 • czytanie programowane
 • metoda 18 struktur wyrazowych
 • terapia mechanizmów lewopółkulowych
 • stymulacja neuromotorycznych obszarów twarzy wg R. Castillo-Moralesa
 • terapia traktu ustno-twarzowego wg koncepcji PNF
 • masaż logopedyczny wg E. Stecko
 • masaż niemowląt z elementami masażu Shantala
 • logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka
 • terapia z elementami integracji sensoryczno-motorycznej
 • terapia z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej (AAC) w pracy z pacjentem ze szczególnie zaawansowanymi zaburzeniami mowy oraz mającym poważne problemy z werbalnym porozumiewaniem się (w tym również programów multimedialnych służących do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, jak Mówik, Gadaczek)
 • terapia z elementami biblioterapii wychowawczej (rozwojowej)
 • program Palin PCI w terapii jąkania u dzieci
 • elementy terapii behawioralnej
 • elementy terapii ręki
 • elementy metody werbo-tonalnej w rehabilitacji słuchu i mowy
 • gimnastyka oddechowa A.N. Strielnikowej
 • Technika Aleksandra

Dysponuję też w pełni profesjonalnym zapleczem pomocy terapeutycznych, specjalistycznym sprzętem logopedycznym oraz wyposażeniem multimedialnym (laptop, tablet, mobilna tablica interaktywna, różnorodne programy komputerowe i aplikacje), które umożliwią mi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktyczno-terapeutycznych.

logopedia krosno Copyright © 2021
Justyna Zajdel-Rapa
"Na językach" Nowoczesna Logopedia
Wszelkie prawa zastrzeżone
tel. 729 214 028