Oferta

Świadczę usługi z zakresu specjalistycznej pomocy profilaktyczno-terapeutycznej dzieciom i dorosłym z zaburzeniami komunikacji werbalnej, artykulacyjnymi oraz czytania i pisania, z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz polisensorycznych metod terapeutycznych.
Zakres świadczonych usług obejmuje następujące kategorie:

 1. profilaktyka logopedyczna
 2. konsultacje logopedyczne
 3. diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna
 4. indywidualna terapia logopedyczna
 5. indywidualna terapia neurobiologiczna
 6. wczesna opieka neurologopedyczno-terapeutyczna (w tym również stymulacja rozwoju mowy; dzieci od urodzenia)
 7. logorytmika
 8. opinia logopedyczna

Diagnoza i terapia neurologopedyczna skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych:

 1. z chorobami neurologicznymi
 2. z uszkodzeniami neurologicznymi
 3. z wrodzonymi wadami układu nerwowego
 4. jąkających się
 5. z afazją
 6. z opóźnionym rozwojem mowy)
 7. z niepełnosprawnością intelektualną
 8. z autyzmem
 9. z alalią
 10. z chorobami genetycznymi

oraz dzieci przedwcześnie urodzonych, po przebytym urazie okołoporodowym, z nieprawidłowych ciąż.

Dodatkowym profilem mojej działalności są:
 1. usługi z zakresu logopedii artystycznej: emisja i higiena głosu, dykcja, retoryka, kultura żywego słowa, autoprezentacja
 2. Kierowane do osób, dla których głos jest (lub będzie) narzędziem pracy, ale też do tych, którym zależy na samodoskonaleniu oraz kształtowaniu umiejętności właściwego posługiwania się głosem, jak również do dzieci i młodzieży o zainteresowaniach parateatralnych, recytatorskich itp.

 3. usługi polonistyczne (pomoc w doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania własnego tekstu, korepetycje)

logopedia krosno Copyright © 2021
Justyna Zajdel-Rapa
"Na językach" Nowoczesna Logopedia
Wszelkie prawa zastrzeżone
tel. 729 214 028