Dla młodzieży

Oferuję:
Terapię logopedyczną dla młodzieży:

  • z wadami wymowy
  • z mową niepłynną
  • z chorobami, uszkodzeniami neurologicznymi
  • z wadami anatomicznymi i genetycznymi
  • z trudnościami w czytaniu i pisaniu (z dysleksją)

Zajęcia warsztatowe z logopedii artystycznej dla osób:

  • z zainteresowaniami aktorskimi, recytatorskimi, dziennikarskimi
  • przygotowujących się do egzaminów na uczelnie wyższe
  • zainteresowanych doskonaleniem z zakresu emisji głosu, dykcji, kultury słowa mówionego

Korepetycje z języka polskiego dla:

  • uczniów szkół gimnazjalnych i średnich
  • maturzystów, jako zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego (części ustnej i pisemnej)


logopedia krosno Copyright © 2021
Justyna Zajdel-Rapa
"Na językach" Nowoczesna Logopedia
Wszelkie prawa zastrzeżone
tel. 729 214 028