Kiedy do logopedy

1. Ważne jest, by skontaktować się z logopedą, gdy Twoje DZIECKO:

 • ma kłopoty ze ssaniem (z piersi, czy butelki), żuciem, połykaniem pokarmu, piciem z kubka
 • nie gaworzy w 6 miesiącu życia
 • nie wskazuje palcem w geście komunikacji w 8/9 miesiącu życia
 • nie wypowiada kilku prostych wyrazów (mama, baba, tata, dada) po ukończeniu 1 roku życia
 • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki, w okresie 1-2 rok życia
 • nie rozumie Twoich prostych komunikatów (nie reaguje na pytania, nie wykonuje poleceń), w okresie 1-2 rok życia
 • nie łączy wyrazów w proste zdania (typu Mama daj/Mama chodź) w wieku 2 lat
 • mówi w sposób niezrozumiały dla otoczenia w wieku 3 lat
 • nie mówi głosek: „l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź” w 3 roku życia
 • nie wymawia głosek „sz, ż, cz, dż” (sepleni) w wieku 5 lat
 • nie wymawia głoski „r” w 5 roku życia (lub zastępuje „r” głoską „j” lub „l”)
 • mówi niepłynnie (jąka się, zacina, blokuje)
 • mówi niezrozumiale, w tempie zdecydowanie przyspieszonym (giełkocze)
 • najczęściej oddycha przez usta
 • wsuwa język między zęby (np. podczas rozmowy, oglądania bajek)

Zapraszam również do kontaktu w razie wszelkich pytań, wątpliwości i niepokojów, związanych z rozwojem mowy Twojego dziecka.

2. OSOBY DOROSŁE zachęcam do podjęcia terapii w przypadku:

 • zaburzeń mowy i komunikacji (afazja, dyzartria) powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu (po przebytym urazie czaszki, udarze, innej chorobie neurologicznej, czy nowotworowej)
 • mowy niepłynnej (osoby jąkające się)
 • wad wymowy
 • trudności komunikacyjnych

logopedia krosno Copyright © 2021
Justyna Zajdel-Rapa
"Na językach" Nowoczesna Logopedia
Wszelkie prawa zastrzeżone
tel. 729 214 028