Dla dzieci

Terapię logopedyczną i neurologopedyczną oferuję dla:

 • niemowląt i dzieci do 6 r. ż.:
  • urodzonych przedwcześnie (z tzw. grupy podwyższonego ryzyka)
  • z zaburzeniami ssania, połykania
  • z opóźnieniami i zaburzeniami w rozwoju mowy (prosty opóźniony rozwój mowy, alalia, afazja, niedokształcenie mowy o typie afazji, specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka - SLI)
  • z zaburzeniami artykulacyjnymi
  • jąkających się
  • z chorobami, uszkodzeniami neurologicznymi
  • z wadami anatomicznymi i genetycznymi
  • z obniżoną sprawnością narządów artykulacyjnych
 • dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym od 6 r. ż.:
  • z opóźnieniami i zaburzeniami w rozwoju mowy
  • z wadami wymowy
  • z trudnościami w czytaniu i pisaniu (z dysleksją)
  • z obniżoną sprawnością narządów artykulacyjnych
  • z mową niepłynną (jąkające się)
  • z chorobami, uszkodzeniami neurologicznymi
  • z wadami anatomicznymi i genetycznymi
 • dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, niepełnosprawność intelektualna), którym towarzyszą trudności związane z mową

Dzieciom obcokrajowców proponuję zajęcia doszkalające z języka polskiego dla praktycznej nauki języka oraz przyswojenia reguł prawidłowej wymowy, pisowni, a także gramatyki.

Jeśli zaś Twoje dziecko interesuje się zadaniami dziennikarskimi czy aktorskimi, dramą, a może recytacją zapraszam na zajęcia warsztatowe (w ramach usług z logopedii artystycznej), rozwijające te zainteresowania, przygotowujące do różnego rodzaju występów artystycznych.


logopedia krosno Copyright © 2021
Justyna Zajdel-Rapa
"Na językach" Nowoczesna Logopedia
Wszelkie prawa zastrzeżone
tel. 729 214 028