Dla dorosłych

Terapię logopedyczną oferuję dla osób:

  • z wadami wymowy
  • z zaburzeniami mowy i komunikacji (o typie afazji, dyzartrii), powstałych w wyniku przebytych urazów czaszki, udarów, chorób nowotworowych i innych chorób neurologicznych
  • z mową niepłynną (jąkające się)

Zajęcia warsztatowe (polonistyczne, połączone z logopedią artystyczną) proponuję:

  • osobom, powracającym po latach z zagranicy, chcącym się reedukować w zakresie mowy polskiej, odświeżyć wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego, zasad wymowy oraz artykulacji
  • osobom zainteresowanym doskonaleniem z zakresu dykcji, emisji głosu i kultury słowa mówionego

logopedia krosno Copyright © 2021
Justyna Zajdel-Rapa
"Na językach" Nowoczesna Logopedia
Wszelkie prawa zastrzeżone
tel. 729 214 028